شگفت انگیز ها - بتا الکترونیک
دسته بندی ها
قطعات و تجهیزات الکترونیکی

قطعات الکترونیکی شامل انواع رله ها ، سويیچ ها و ... می باشند

نمایش دسته بندی
رله

رله سوئیچی است که بصورت الکتریکی کار می کند. رله شامل مجموعه ای از ترمینال های ورودی برای یک یا چند سیگنال کنترلی و مجموعه ای از ترمینال های کنتاکت عملیاتی است. یک رله زمانی در مدار استفاده می شود که کنترل مدار توسط یک سیگنال مستقل با توان کم ضروری باشد و یا کنترل چندین مدار با یک سیگنال لازم باشد. رله ها اولین بار در تلگراف بعنوان تکرارکننده سیگنال در راه دور استفاده می شد.

نمایش دسته بندی
ترانزیستور

ترانزیستور یک وسیله نیمه هادی است که برای تقویت یا سوئیچ کردن سیگنال ها و توان الکتریکی استفاده می شود.

نمایش دسته بندی
مقاومت

مقاومت یک جزء الکتریکی دو ترمینالی پسیو است که مقاومت الکتریکی را به عنوان یک عنصر مدار اعمال می کند.

نمایش دسته بندی
خازن

خازن وسیله ای است که انرژی الکتریکی را در میدان الکتریکی ذخیره می کند.

نمایش دسته بندی
روز
ساعت
دقیقه
ثانیه
بستن
مقایسه