دیود

دیود یک قطعه الکترونیکی دو ترمیناله است که الکتریسیته را عمدتاً در یک جهت هدایت می کند. از یک طرف مقاومت بالایی دارد و از طرف دیگر مقاومت کمی دارد.

نمایش دادن همه 9 نتیجه