بایگانی‌های فیوز - بتا الکترونیک

فیوز

فیوز یک وسیله ایمنی الکتریکی است که برای محافظت در برابر جریان بیش از حد یک مدار الکتریکی عمل می کند.

نمایش یک نتیجه

بستن
مقایسه