فیلسوفان اخلاقی عموماً به دو گروه طبقه‌بندی می‌شوند، فیلسوفان نیت‌گرا و فیلسوفان نتیجه‌گرا. نیت‌گرایان استدلال می‌کنند که شما باید رفتار انسان‌ها را بر اساس نیات آن‌ها قضاوت کنید ز ...
beta1
1400 / 07 / 26
بارگذاری بیشتر